close
Personeel

Risico’s op de werkplek voorkomen – Wat omvat GVW? 

Risico’s op de werkplek voorkomen – Wat omvat GVW 

Gezondheid en veiligheid op het werk (GVW) zijn essentiële aspecten in alle werkomgevingen. Werkgevers zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun werkplek voldoet aan de relevante veiligheidsnormen en dat werknemers worden opgeleid en uitgerust om zonder risico’s te werken. Het is belangrijk om over de juiste GVW-kennis en -praktijken te beschikken om gevaren op de werkplek te voorkomen. 

GVW-training is een essentieel onderdeel van risicopreventie op de werkplek. Werknemers moeten regelmatig opleiding krijgen om hen bewust te maken van de gevaren en risico’s die aan hun werk zijn verbonden en hen te leren hoe zij mogelijke ongevallen en gezondheidsproblemen kunnen voorkomen. Deze OSH-training moet regelmatig worden gegeven en geactualiseerd overeenkomstig de huidige wettelijke vereisten

GVW-coördinator 

Naast opleiding is het belangrijk om een GVW-coördinator op de werkplek te hebben. De GVW-coördinator is verantwoordelijk voor het toezicht op en het beheer van veiligheidsmaatregelen op de werkplek. Hij of zij werkt samen met de werkgever en de werknemers om mogelijke gevaren te identificeren en passende preventieve maatregelen te nemen. De GVW-coördinator helpt ook bij GVW-planning, documentatie en toezicht op de naleving

GVW-plan 

Het arboplan is een ander belangrijk element van risicopreventie op de werkplek. Het GVW-plan somt de gevaren en risico’s van de werkplek op en beschrijft de maatregelen en procedures die moeten worden toegepast om deze risico’s tot een minimum te beperken. Het GVW-plan moet regelmatig worden herzien en bijgewerkt in overeenstemming met veranderingen in de werkomgeving en de wetgeving. 

Juiste documentatie 

Goede documentatie is ook een belangrijk onderdeel van GVW. Werkgevers moeten alle documenten met betrekking tot GVW bijhouden en bewaren, inclusief plannen, opleidingen, audits en andere belangrijke dossiers. 

Deze documentatie dient als bewijs van naleving en is een belangrijk instrument bij een OSH-audit. Correcte en volledige GVW-documentatie is essentieel om de werkgever en werknemers te beschermen tegen juridische uitdagingen en om aan te tonen dat de toepasselijke wetgeving wordt nageleefd. 

Nieuwe technologieën 

Tegenwoordig biedt technologie mogelijkheden om GVW online te gebruiken. Online platforms en software maken het gemakkelijker om arboprocessen te beheren en te volgen, met inbegrip van plannen, training en documentatie. 

Deze digitale aanpak maakt informatie gemakkelijk toegankelijk en vereenvoudigt de administratie op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk. 

Autonoom gereedschap en goed opgeleid personeel 

In de praktijk is de beste aanpak een combinatie van autonome arbo-instrumenten en goed opgeleid personeel. Autonome machines kunnen worden gebruikt om risico’s op de werkplek te bewaken en te beheren, zoals een veiligheidscamera of een robotinspecteur. 

De juiste combinatie van autonoom gereedschap en goed opgeleid personeel resulteert in een efficiënte en veilige werkplek

Met deze aanpak kunt u profiteren van de moderne technologie en tegelijkertijd zorgen voor menselijk toezicht en interactie in situaties die menselijke vaardigheden en besluitvorming vereisen. Alleen door samen te werken kunnen we optimale GVW en risicopreventie op de werkplek bereiken. 

Controle op afstand en videoanalyse in GVW 

Een van onze aanbiedingen is camerabewaking op afstand, waarmee u de naleving van het GVW-beleid op de werkplek kunt controleren en volgen. Met geavanceerde technologie, videoanalyse en camerasystemen kunnen wij een efficiënte en handige manier bieden om de veiligheid op de werkplek te controleren

Onze experts kunnen op afstand toezicht houden via camera’s die op strategische plaatsen op uw werkplek zijn geplaatst. Op die manier kunnen we de naleving van de veiligheidsprocedures controleren en potentiële risico’s of niet-naleving van GVW opsporen. 

Cameratoezicht op afstand heeft verschillende voordelen. Het kan ongelukken helpen voorkomen en veiligheidstekortkomingen in realtime opsporen. Zo kunnen we snel reageren op potentiële problemen en ervoor zorgen dat het arbobeleid wordt nageleefd. Onze deskundigen zijn getraind in het analyseren van CCTV-beelden en kunnen op basis van hun observaties aanbevelingen doen voor veiligheidsverbeteringen. 

Opleiding 

Ons bedrijf M2C biedt u deskundige hulp bij het opstellen en bijwerken van alle documentatie op het gebied van werkprocedures en veiligheid en gezondheid op het werk. Ons team van deskundigen zorgt voor het opstellen en onderhouden van uw documentatie, waaronder GVW-plannen, trainingen, beoordelingen en andere belangrijke dossiers. Dit zal ervoor zorgen dat uw documentatie voldoet aan de huidige voorschriften en wetgeving.